Księga Gości
Wizyt:
Dzisiaj: 4Wszystkich: 157064

Wieści z przedszkolnego podwórka

 


Szanowni Rodzice,  

informuję, że w dniu 21 września 2020 roku, nasze Przedszkole pracować będzie w wariancie decyzyjnym „A” czyli tradycyjnym - dla oddziałów I – „Krasnali” i III – „Smerfów”. Oznacza to, że dzieci z tych oddziałów będą przyjmowane jak zawsze do przedszkola.

   Jednocześnie zwracam się z prośbą o przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, szczególnie proszę o zasłanianie ust i nosa przez osoby przyprowadzające i odbierające dzieci    z przedszkola, zachowanie dystansu społecznego między rodzicami i pracownikami przedszkola w odległości 2 metrów, zachowanie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych (wejście bramką od parkingu, a wyjście bramką od strony drogi gminnej w kierunku szkoły podstawowej), a także dezynfekcję rąk w miejscach przez nas wyznaczonych. Zwracam się również z prośbą o przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych.

 

                                                            Z poważaniem – Ewa Kaczor

 

   W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną - zajęcia integracyjne dla dzieci, które objęte są nauczaniem zdalnym oraz uroczystość PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA nie odbędą się w planowanych terminach.

 

 

Każdy przedszkolak dobrze wie,

że kiedy wrzesień kończy się,

od najmłodszego, aż po starszaka,

wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka!

 

Kochane dzieci, z okazji ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka życzymy Wam:

Wielu niespodzianek, radości, by uśmiech na Waszych twarzyczkach zagościł,

wspaniałej zabawy, niezapomnianych wrażeń oraz spełnienia najskrytszych marzeń!

Pragniemy, by to święto było radosne i kolorowe, a wszystkie dzieci zawsze zdrowe!

By każdego coś miłego i dobrego spotkało, a wszystkie smutki z wiatrem rozwiało!

Niech ten dzień będzie wspaniałą przygodą, a dla nas uśmiech – największą nagrodą!

 

Jak wszystkie ptaszki śpiewają, te życzenia Wam składają:

Pani Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy przedszkola.

 

W związku z międzynarodową kampanią „Sprzątanie świata”, która odbywa się na całym świecie w trzeci weekend września- zachęcamy Państwa do przeczytania artykułów o tematyce ekologicznej: Akcja "Sprzątanie świata "2020 ,  Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. oraz Szkodliwe działanie plastików

 

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu”,

który polega na bezpłatnym dożywianiu podczas zajęć w szkole oraz przedszkolu

                                                                w roku szkolnym 2020/2021.                                                              

Poniżej prezentujemy zasady uczestnictwa w powyższym programie.

1) KRYTERIUM  DOCHODOWE:

-792 zł  ( kwota netto pomnożona przez liczbę członków rodziny)

 2) WYMAGANE DOKUMENTY:

-wniosek o pomoc dostępny w siedzibie MGOPS, 32-020 Wieliczka,

ul. Sienkiewicza 26, gdzie zostaną Państwu podane wszystkie niezbędne informacje

-dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/ rodziny wnioskodawcy

-w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny

 3) ETAPY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:

-analiza złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów

- rodzinny wywiad środowiskowy pracownika MGOPS w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie

-decyzja w sprawie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie w okresie nauki w szkole oraz przedszkolu.

OSOBY I RODZINY ZAINTERESOWANE UZYSKANIEM TEJ FORMY WSPARCIA, PROSZONE SĄ O NAWIĄZANIE KONTAKTU Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM MGOPS W WIELICZCE.

 Kontakt telefoniczny z MGOPS w Wieliczce oraz szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 122781955

 

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), poniżej zamieszczamy Klauzulę informacyjną.

 

Pozdrawiają administratorzy:Ewa Kaczor & Magdalena Kwinta & Małgorzata Tracz